Skocz do zawartościZdjęcie

12 KROKÓW I 12 TRADYCJI WSPÓLNOTY AUGUSTYŃSKIEJ ANONIMOWYCH

12 kroków 12 tradycji SLAA

  • Zaloguj się aby odpowiedzieć
Brak odpowiedzi w tym temacie

#1 Admin

Admin

    Bywalec

  • Root Admin
  • PipPipPip
  • 117 Postów:
  • Płeć:Mężczyzna
  • Skąd:z potrzeby

Napisany 15.12.2004, 17:15

Tekst który opublikowałem pochodzi ze strony
WSPÓLNOTY AUGUSTYŃSKIEJ ANONIMOWYCH EROTOMANÓW
http://www.slaa.pl/
Admin.------------------------------------------------------------
DWANAŚCIE KROKÓW AE
jakie stawiamy, by osiągnąć i zachować seksualno-uczuciową trzeźwość


Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec uzależnienia od seksu i od miłości, oraz że przestaliśmy kierować własnym życiem.
Uwierzyliśmy, że Siłą wyższa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
W pokorze prosiliśmy Boga, aby usunął nasze braki.
Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem - jakkolwiek Go pojmujemy - prosząc jedynie o poznawanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełniania.
Przebudzeni duchowo dzięki tym Krokom, staraliśmy się nieść posłanie innym erotomanom i stosować te zasady we wszystkich dziedzinach naszego życia.


--------------------------------------------------------------------------------

DWANAŚCIE TRADYCJI AE
jakie staramy się zachowywać, aby AE trwało i zawsze mogło być dla nas ratunkiem
Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze - wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Erotomanów.
Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej Wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek by się objawiał w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy sĽ tylko zaufanymi sługami - oni nami nie rządzą.
Jedynym warunkiem uczestnictwa w AE jest pragnienie, by przestać obracać się we wzorcach nałogowego seksu i nałogowej miłości. Każde dwie lub więcej osób, które zbierają się we wspólnym celu zdrowienia z erotomanii, może uważać się za grupę AE - pod warunkiem, że jako grupa nie mają innej przynależności.
Każda grupa powinna być całkowicie niezależna, z wyjątkiem spraw, które dotyczą innych grup lub AE jako całości.
Każda grupa ma tylko jeden główny cel: nieść posłanie erotomanowi, który wciąż cierpi.
Grupa AE - i Wspólnota AE - nie powinna nigdy popierać, finansować ani użyczać swej nazwy żadnym pokrewnym działaniom ani zewnętrznym przedsięwzięciom, ażeby sprawy majątkowe, prestiżowe bądź ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.
Każda grupa AE powinna być całkowicie samowystarczalna i odmawiać wsparcia materialnego z zewnątrz.
Działalność w naszej Wspólnocie powinna na zawsze pozostać honorowa; możemy jednak zatrudniać specjalnych pracowników w służbach AE.
Anonimowi Erotomani nie powinni nigdy stać się organizacją; możemy jednak tworzyć służby i komisje odpowiedzialne bezpośrednio wobec tych, którym służą.
Jako Anonimowi Erotomani nie zajmujemy stanowiska wobec problemów spoza naszej Wspólnoty, ażeby imię AE nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.
Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamie. Musimy stale zachowywać osobistą anonimowość wobec wszystkich środków masowego przekazu. Ze specjalną troską staramy się chronić anonimowość każdego uczestnika AE.
Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.
  • 0Także oznaczono tymi tagami: 12 kroków, 12 tradycji, SLAA