Skocz do zawartościZdjęcie

Międzynarodowe akty prawne przeciw pornografii


  • Zaloguj się aby odpowiedzieć
Brak odpowiedzi w tym temacie

#1 Admin

Admin

    Bywalec

  • Root Admin
  • PipPipPip
  • 112 Postów:
  • Płeć:Mężczyzna
  • Skąd:z potrzeby

Napisany 15.09.2004, 15:32

Międzynarodowe akty prawne przeciw pornografii

lifie.net.pl

Już na przełomie XIX i XX wieku podjęto efektywne działania zmierzające do ograniczenia pornografii. Ich wynikiem było stworzenie konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu materiałami pornograficznymi, którą w 1929 roku podpisały w Genewie wszystkie liczące się państwa (z wyjątkiem Szwecji i Stanów Zjednoczonych) i przyjęła — 12 listopada 1947 r. — Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dokument zwracał szczególną uwagę na potrzebę ochrony dzieci i młodzieży a dla państw-stron stał się podstawą do stworzenia restrykcyjnego prawa wewnętrznego.
Polska ratyfikowała Konwencję Genewską 31 lipca 1929 roku, a poprawki, dokonane w niej po II wojnie światowej, przyjęła 12 listopada 1947 roku. Ten akt prawa międzynarodowego kształtował stosunek polskiego prawa karnego do pornografii.

Oprócz tej konwencji istnieje jeszcze wiele innych międzynarodowych instrumentów i rekomendacji odnoszących się do dzieci i ich rodzin, mających chronić nieletnich przed wykorzystywaniem ich przez producentów materiałów pornograficznych.

Oto niektóre z nich:

Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 29 z 1930 roku w sprawie Wymuszonej lub Przymusowej Pracy;
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku;
Konwencja w sprawie Zwalczania Handlu Osobami i Wykorzystywania Prostytucji Innych z 1949 roku;
Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 105 z 1957 roku w sprawie Zniesienia Przymusowej Pracy;
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku;
Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych z 1966 roku;
Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 138 z 1973 roku w sprawie Minimalnego Wieku dla Przyjęcia do Pracy;
Konwencja z 1979 roku w sprawie Zniesienia Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet;
Konwencja Praw Dziecka z 1989 roku;
Światowa Deklaracja w sprawie Warunków do Przetrwania, Ochrony i Rozwoju Dzieci z 1989 roku wraz z Planem Działania;
Program Działania Komisji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych w sprawie Zapobiegania Sprzedaży Dzieci, Dziecięcej Prostytucji i Dziecięcej Pornografii z 1992 roku;
Deklaracja Wiedeńska i Program Działania Światowej Konferencji Praw Człowieka z 1993 roku;
Deklaracja Narodów Zjednoczonych z 1993 roku w Sprawie Eliminacji Przemocy w Stosunku do Kobiet;
Deklaracja z Kairu i Program Działania Światowej Konferencji w sprawie Ludności i Rozwoju z 1995 roku;
Deklaracja Pekińska i Platforma Działania Czwartej Światowej Konferencji Kobiet z 1995 roku;
Program Działania Komisji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych z 1996 roku w sprawie Zapobiegania Handlu Osobami i Wyzysku, Prostytucji Innych.


Podobne inicjatywy podejmowało wiele instytucji o różnorodnym charakterze, np. Interpol, Światowa Organizacja Turystyki (m.in. Oświadczenie Światowej Organizacji Turystyki w sprawie zapobiegania Turystyce Seksualnej) czy Rada Europy (m.in. Rekomendacja nr R 91 11 dotycząca wyzysku seksualnego, pornografii i prostytucji oraz handlu dziećmi i młodzieżą pełnoletnią).

(oprac. na podst. referatu Teresy Janiny Ksok, naczelnik Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Wojewódzkiej w Białymstoku)
  • 0